top of page

Wat is Yoga?

Voor de meeste Westerlingen beperkt Yoga zich nog te vaak tot het beoefenen van lichaamshoudingen die op het eerste zicht lijken op gymnastiek, of het nabootsen van ingewikkelde houdingen die in één of ander tijdschrift worden voorgesteld.

 

Mensen weten meestal ook wel dat het te maken heeft met relaxatie en meditatie. Vaak is dit voldoende om de stap te zetten naar een Yogacentrum en hieruit al heel wat voordelen te halen op vlak van gezondheid, lenigheid en vitaliteit. Maar Yoga is veel meer dan dat!


Het is een complete levensleer die een progressieve verbetering van de levenskwaliteit beoogt, en dit op zowat alle vlakken.

Door regelmatig yoga te oefenen zonder te forceren of iets te dwingen, door niets te verwachten, komt op een dag het antwoord op de vraag: “wie ben ik eigenlijk”, in het diepst van mijzelf?

 

Het antwoord is onvoorwaardelijk, los van elke overtuiging of zienswijze en onafhankelijk van welke levenssituatie dan ook. En dit is waar het bij Yoga om gaat…! 

Yoga geeft een antwoord op de vraag: "Wie ben ik?"

Wat maakt Viniyoga zo bijzonder?

Het woord Viniyoga staat voor ‘juiste toepassing’ van de verschillende onderdelen van het achtvoudige Yogapad. In de zin dat hierbij dient rekening gehouden te worden met de verschillende kenmerken van het individu, zoals leeftijd, geslacht, beroep, conditie, enz.

Het is een doelgerichte en verantwoorde manier om de middelen van Yoga te gebruiken. Daarbij staat de beoefenaar centraal en wordt de Yoga aangepast aan zijn/haar mogelijkheden.

Professor Śhri Krshnamãcãrya, die aan de basis ligt van deze benadering, geeft dit principe duidelijk weer in de welgekende uitspraak: “Het is niet de persoon die zich moet aanpassen aan de yoga, maar de yoga die moet aangepast worden aan de persoon.” 

"Yoga is the journey of the self, through the self, to the self."

THE BHAGAVAD GITA

bottom of page